+421 035 7731 283 info@revox.sk

Zákon č. 176/2019 Z. z. Opatreníe o sumách stravného – od 01.júla 2019 sa zvyšuje minimálna hodnota gastrolístka na 3,83 eur t.z. aspoň 75 % zo stravného pri počas pracovnej cesty kratšej ako 12 hodín je nová čiastka 5,10 eura. Pri ceste nad 12 do 18 hodín sa stravné zvyšuje na 7,60 eura a ak zamestnanec strávi na pracovnej ceste viac ako 18 hodín 11,60 eura. Od 01.07.2019 sa teda zmenili sumy stravného podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách platí novelizované stravné platné od 01.07.2019

stravné platné od 01.06.2018 do 30.06.2019

stravné platné od 01.12.2016 do 31.05.2018

stravné platné od 01.11.2014 do 30.11.2016

zdroj: nrsr.sk