+421 035 7731 283 info@revox.sk

Vláda Slovenskej republiky dňa 02.10.2019 ustanovila od 01.01.2020 minimálnu mzdu na 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ide o 11,54 % nárast voči roku 2019

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 580 €
2 1,2 696 €
3 1,4 812 €
4 1,6 928 €
5 1,8 1044 €
6 2,0 1140 €

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ

Priemerná mzda v EÚ

Znenie zákona platné od 01.01.2020 : nrsr.sk