+421 035 7731 283 info@revox.sk

Zmeny pre živnostníkov
roku 2019

Paušálne výdavky

  • 2019 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2018 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %

Paušálne výdavky v EUR

  • 2019 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR
  • 2018 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

%

Daň z príjmov

19  % zo základu dane
do 36 256,38 €,
25 % nad 36 256,38 €.

Nezdaniteľná časť

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3021,36 €.

(Suma životného minima, platná k 1. januáru 2019 je 205,07 €.)

Odvody

  • 2019 – Minimálny vymeriavací základ 477 €
  • 2018 – Minimálny vymeriavací základ 456 €
  • 2017 – Minimálny vymeriavací základ 441,50 €
  • 2016 – Minimálny vymeriavací základ 429€

Minimálne odvody spolu v roku 2019

Vymeriavací základ konkrétnej SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia vypočíta:

(čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti + zaplatené poistné na zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity)/1,486.

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 33,39 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ v eurách Minimálne odvody (poistné) v eurách Maximálny vymeriavací základ v eurách Maximálne odvody (poistné) v eurách
Nemocenské 4,40 % 477 20,98 6678 293,83
Starobné 18 % 477 85,86 6678 1202,04
Invalidné 6 % 477 28,62 6678 400,68
rezervný fond solidarity 4,75 % 477 22,65 6678 317,2
odvody do Sociálnej poisťovne spolu 33,15 % 158,11 2213,75
odvody do zdravotnej poisťovne 14 % 477 66,78
odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 47,15 % 224,89

Daňový bonus na dieťa v roku 2019

 

Suma 22,17 € na jedno dieťa mesačne. Za celý rok 2019 je to 266,04 € na jedno dieťa.

Pozor, od 1.4.2019 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 44,34 eura na jedno dieťa vo veku do 6 rokov mesačne. Zvýšený daňový bonus sa poslednýkrát uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 520 eur = 3120 €.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 520 eur/2 = 260 €.