+421 035 7731 283 info@revox.sk

Zmeny pre živnostníkov roku 2020

Daň z príjmu

Nad obrat 100.000,- EUR

%

Do obratu 100.000,- EUR

%

19  % zo základu dane
do 37 163,36 €

%

25 % nad 37 163,36 €.

Nezdaniteľná časť

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3096,95 EUR.

(Suma životného minima, platná k 1. januáru 2020 je 210,20 €.)

Paušálne výdavky

  • 2020 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2019 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2020 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR
  • 2019 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

Odvody

  • 2020 – Minimálny vymeriavací základ 506,50 €
  • 2019 – Minimálny vymeriavací základ 477 €
  • 2018 – Minimálny vymeriavací základ 456 €
  • 2017 – Minimálny vymeriavací základ 441,50 €
  • 2016 – Minimálny vymeriavací základ 429€

Minimálne odvody spolu v roku 2020

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2019 (od 1.10.2019 v prípade podania DP za rok 2018 po 31.3.2019) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2018 bol vyšší ako 5724 EUR (12 x 477).

Od 1.7.2020 (respektíve od 1.10.2020 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50).

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 35,45 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Poistenie
Sadzba poistného v %
Minimálny vymeriavací základ v eur
Minimálne odvody (poistné) v eur
Maximálny vymeriavací základ v eur
Maximálne odvody (poistné) v eur
Nemocenské
4,40
506,50
22,28
7 091
312
Starobné
18
506,50
91,17
7 091
1 276,38
Invalidné
6
506,50
30,39
7 091
425,46
Rezervný fond solidarity
4,75
506,50
24,05
7 091
336,82
Spolu poistenie do Sociálnej poisťovne
33,15
x
167,89
x
2 350,66
Poistenie do zdravotnej poisťovne
14
506,50
70,91
x
x
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
47,15
x
238,80
x
x

Daňový bonus na dieťa v roku 2020

 

45,44 EUR mesačne na jedno dieťa vo veku do 6 rokov (poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov)

22,72 EUR mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy
= 6 x 580 EUR = 3480 EUR.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi pri výpočte mesačných preddavkov na daň je polovica minimálnej mzdy
= 580 EUR/2= 290 EUR