+421 035 7731 283 info@revox.sk

SZČO v roku 2024

Daň z príjmu

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2024 (za rok 2023). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane: 2 823,24 €.

Nad obrat 60 000 EUR

%

Do obratu 60 000 EUR

%

19  % zo základu dane
do 47 537,98 €.

%

25 % nad 47 537,98 €.

Nezdaniteľná časť

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku.

Paušálne výdavky

  • 2024 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2024 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

Odvody

  • 2024 – Minimálny vymeriavací základ 652,00 €
  • 2023 – Minimálny vymeriavací základ 605,50 €
  • 2022 – Minimálny vymeriavací základ 566,50 €
  • 2021 – Minimálny vymeriavací základ 546,- €
  • 2020 – Minimálny vymeriavací základ 506,50 €

Minimálne odvody spolu v roku 2024

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 48,90 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne

4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu