+421 035 7731 283 info@revox.sk

  • 199,48 € – jedna plnoletá fyzická osoba
  • 139,16 € – ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba
  • 91,06 € – neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa

Ďalšie ovplyvnené veličiny:

  • Daňový bonus (od 1.1.2018 do 31.12.2018)  21,57 €/mesiac (258,84 €/rok)
  • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (od 1.1.2018 do 31.12.2018)  3830,02 €/rok (319,17 €/mesiac)
  • Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach (od 1.7.2017 do 30.6.2018) 199,48 €/mesiac
  • Suma minimálneho dôchodku (od 1.1.2018 do 31.12.2018) 271,30 €/mesiac
  • Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane (od 1.1.2018 do 31.12.2018) 19 948,00 €/rok
  • Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane (od 1.1.2018 do 31.12.2018) 35 268,0 €/rok