+421 035 7731 283 info@revox.sk
ZMENY od 01.01.2020 – zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – DPH – rekapitulácia zmien

ZMENY od 01.01.2020 – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol aktuálne viac násobne novelizovaný koncom roka 2019

Finančná správa vydala informáciu o novelách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov . Ide o novelizácie zákonmi č. 301/2019 Z. z., č. 315/2019 Z. z., č. 316/2019 Z. z. a č. 319/2019 Z. z.

V 20 stranovom dokumente Finančná správa uvádza zmeny zákona počnúc 01.12.2019 a končiac 01.01.2022

zdroj : financnasprava.sk

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15.10.2019 schválila zákon č. 369/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 369/2019 Z. z.“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 s výnimkou čl. I bodov 21, 24, 30 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2021

Finančná správa vydala informáciu k uvedenej novele : finančnasprava.sk

Dôvodová správa k uvedenej novele ( článok IV.) zdroj : nrsr.sk

Znenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov Platnosť od. 01.01.2020

Minimálna mzda od 01.01.2020

Minimálna mzda od 01.01.2020

Vláda Slovenskej republiky dňa 02.10.2019 ustanovila od 01.01.2020 minimálnu mzdu na 580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ide o 11,54 % nárast voči roku 2019

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 580 €
2 1,2 696 €
3 1,4 812 €
4 1,6 928 €
5 1,8 1044 €
6 2,0 1140 €

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ

Priemerná mzda v EÚ

Znenie zákona platné od 01.01.2020 : nrsr.sk