+421 035 7731 283 info@revox.sk

O vrátenie dane zaplatenej v cene vyvážaného tovaru z tuzemska s výnimkou pohonných látok môže požiadať v zmysle § 59 zákona o DPH fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskej únie tovar neobchodnej povahy v osobnej batožine. Cestujúci – zahraničný turista teda môže požiadať o vrátenie dane u slovenského platiteľa dane, ak kúpi tovar na Slovensku od tohto platiteľa dane a tento tovar vyvezie z územia Európskej únie.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.07.27_vrat_dan_cest.pdf