+421 035 7731 283 info@revox.sk

Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novele vodného zákona, ktorým sa mení aj právna norma o vodovodoch a kanalizáciách.

Zdroj: Vlastníci nehnuteľností by sa mali pripojiť na kanalizácie do r. 2021