+421 035 7731 283 info@revox.sk

Nové funkcionality vo VRP sú nasledovné:

  • vytváranie reportov pre podnikateľa,
  • funkcia správy a notifikácie,
  • možnosť vytlačenia dokladu „Výber“,
  • identifikácia riadku a chyby pri importe tovarov a služieb,
  • možnosť využitia skenera QR kódov pri položke „Vrátená“.
.pdf; 538,79 KB; nové okno