+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri VÝPLATE PODIELOV NA ZISKU (DIVIDEND) SPOLOČNÍKOVI – rezidentovi SR

zdroj : financnasprava.sk