+421 035 7731 283 info@revox.sk

Sociálna poisťovňa zvýši starobné dôchodky v roku 2020  o 2,9 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy ( 9,00 eur )  jednotlivých druhov dôchodkov vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.

zdroj : socialnapoistovna.sk