+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančná správa – odbor daňovej metodiky – vydal metodické usmernenie k archivácii účtovných záznamov z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

zdroj:financnasprava.sk