+421 035 7731 283 info@revox.sk

Podľa Opatrenia MPSVaR o sumách stravného zákona č. 423/2022 sú NOVÉ sumy stravného od 01.01.2023 , pričom  cestovné náhrady platné od 1. septembra 2022 sa nezmenili a to nasledovne :

Sumy stravného platné od 01.01.2023

  • 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy

  • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Stravné pre zamestnancov od 01.01.2023

Teplé jedlo – Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Od 1. januára 2023 (odkedy sa zvýšila suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6,80 €) sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu vypočítanú ako 55 % z 6,80 € = 3,74 €. Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

Gastrolístky –  jeho hodnota musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 01.01.2023 sa zvyšuje najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6,80 eur = 5,10 eura. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Od 1. januára 2023 sa zvyšuje minimálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu 2.81 euro a maximálny na sume 3,74 eura. Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná. Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

Finančný príspevok na stravovanie – je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok. Od 1. januára 2023 sa zvyšuje najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 75 % z 6,80 eur = 2,81 eura a  najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6,80 eur = 3,74 eura. Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

stravné platné od 01.01.2023

stravné platné od 01.09.2022 a cestovné náhrady platné od 01.09.2022

stravné platné od 01.05.2022 a cestovné náhrady platné od 01.05.2022

stravné platné od 01.07.2019 do 30.04.2022

stravné platné od 01.06.2018 do 30.06.2019

stravné platné od 01.12.2016 do 31.05.2018

stravné platné od 01.11.2014 do 30.11.2016

zdroj: nrsr.sk