+421 035 7731 283 info@revox.sk

NR SR 14. februára 2023 schválila zákon č. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie minimálnych dôchodkov, sú účinné od 1. júla 2023. Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia ( ďalej KODP ) bude suma minimálneho dôchodku daná ako 136 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 31. do 39. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 40. do 49. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Za každý ďalší rok KODP od 50. do 59. roku KODP sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

  • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
  • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
  • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
  • získané v cudzine.
Obdobie dôchodkového poistenia v rokochMinimálny dôchodok do 30.6.2023Minimálny dôchodok od 1.7.2023
30334,30 €365,70 €
31338,50 €371,10 €
32342,70 €376,50 €
33347,00 €381,90 €
34351,20 €387,20 €
35355,40 €392,60 €
36359,60 €398,00 €
37363,80 €403,40 €
38368,00 €408,70 €
39372,20 €414,10 €
40378,50 €422,20 €
41384,80 €430,30 €
42391,10 €438,30 €
43397,40 €446,40 €
44403,70 €454,50 €
45410,00 €462,50 €
46416,30 €470,60 €
47422,60 €478,70 €
48428,90 €486,70 €