+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančné riaditeľstvo na doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vydalo v MARCI 2019 metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ZDP.

zdroj: financnasprava.sk