+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančná správa vydala Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019

zdroj : financnasprava.sk