+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančná správa vydala Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

zdroj : Financnasprava.sk