+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančné riaditeľstvo SR vzhľadom na doplnenie zákona č. 222/20004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2019 a od 1.4.2019, vydalo aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.

Zdroj : financnasprava.sk