+421 035 7731 283 info@revox.sk

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce .

Stravné podľa trvania pracovnej cesty v hodinách

Problematika je spracovaná Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny a informácie získate na stránke MPSVaR.sk