+421 035 7731 283 info@revox.sk

Od 01.07.2019 vstúpi do platnosti novela zákona zákona o vysokých školách č. 155/2019 Z. z., ktorá uvádza do života inštitút PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM, ktoré pri splnení prísnych podmienok je

u študenta daňovo oslobodeným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

u poskytovateľa – podnikateľa daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písmeno c) ôsmy bod zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby t.j. 820,28 eur

zdroj : zbierkazakonov.sk