+421 035 7731 283 info@revox.sk

Finančná správa vydala informáciu k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty . Ide o novelizáciu zákonom č. 368/2019 Z. z.

V 14 stranovom dokumente Finančná správa uvádza zmeny zákona počnúc 01.01.2020.

zdroj : financnasprava.sk