+421 035 7731 283 info@revox.sk

Medziročne sa minimálna mzda v roku 2023 zvýšila o 54 eur t, j. o 8,36 % voči roku 2022 a bude vo výške 700 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,023 eur za odpracovanú hodinu.

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 700 €
2 1,2 816 €
3 1,4 932 €
4 1,6 1.048 €
5 1,8 1.164 €
6 2,0 1.280 €

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS / § 121 ods. 1 ZP / za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku resp. mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK / § 122 ods. 1 ZP / za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU / § 122a ZP / za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU / § 122b ZP / za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 3,58 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU / § 122b ZP / za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,43 €.

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ