+421 035 7731 283 info@revox.sk

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. z 15. marca 2023 sa od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:

  • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá

Od 1.9.2022 do 31.3.2023 boli sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá.

Zdroj : Cestovné náhrady platné od 01.04.2023