+421 035 7731 283 info@revox.sk
Cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.04.2023

Cestovné náhrady sa ZMENIA od 01.04.2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. z 15. marca 2023 sa od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:

  • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá

Od 1.9.2022 do 31.3.2023 boli sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá.

Zdroj : Cestovné náhrady platné od 01.04.2023

Uplatnene výdavkov (nákladov) na PHL látky u právnickej osoby

Uplatnene výdavkov (nákladov) na PHL látky u právnickej osoby

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL“) troma spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu. Právnická osoba sa môže rozhodnúť a vybrať si ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Výdavky na spotrebované PHL sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov pri dodržaní definície daňového výdavku uvedeného v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov – t.j. ide o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Viac informácií Finančné riaditeľstvo: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Vybrane_ustanovenia/2017/2017.08.11_Vydavky_na_PHL.pdf