+421 035 7731 283 info@revox.sk

Medziročne sa minimálna mzda v roku 2024 zvýšila o 50 eur t, j. o 7,14 % voči roku 2023 a je vo výške 750 eur pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou resp. 4,310 eur za odpracovanú hodinu.

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1 1,0 750 €
2 1,2 866 €
3 1,4 982 €
4 1,6 1.098 €
5 1,8 1.214 €
6 2,0 1.330 €

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS / § 121 ods. 1 ZP / za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku resp. mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK / § 122 ods. 1 ZP / za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU / § 122a ZP / za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2024 najmenej suma  2,16 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU / § 122b ZP / za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 4,31 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU / § 122b ZP / za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,73 €.

Všetko o mzde : minimálna mzda

Stupne náročnosti práce

Minimálna mzda v EÚ