+421 035 7731 283 info@revox.sk
Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je  30.09.2022

Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je 30.09.2022

Novela obchodného zákonníka priniesla zmenu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 01.10.2020 majú povinnosť mať zapísané identifikačné údaje osôb t. j. rodného čísla alebo dátumu narodenia napr. u štatutárov, spoločníkov , prokuristov a iných osôb vedených v OR a to najneskôr do konca septembra 2022.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi malo povinnosť vykonať doplnenie identifikačných údajov automatizovane, najneskôr do 31. mája 2022.  Doplnenie údajov ALE NEBOLO KOREKTNÉ U VSETKÝCH SUBJEKTOV. Preto treba po 31.05.2022 overiť úplnosť údajov zapísaných osôb a u ktorých údaje nie sú dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu, budú MUSIEŤ subjekty požiadať o doplnenie údajov podaním samostatného návrhu na zápis.

Ak sa návrh bude týkať iba doplnenia týchto údajov, bude od poplatku oslobodený. Treba to stihnúť do 30.09.2022. V prípade, ak tieto údaje nebudú nahlásené ani do 30. septembra 2022, môže obchodný register uložiť konateľovi pokutu až do výšky 3 310 eur.

Podnikatelia môžu podávať návrhy na obchodný register už iba elektronicky, s použitím nového občianskeho preukazu (eID), čítačky a cez slovensko.sk.

  1. Ako prvé je potrebné stiahnuť a vyplniť príslušný návrhový formulár.
  2. Následne formulár opatrený  kvalifikovaným elektronickým podpisom odoslať cez slovensko.sk na obchodný register.
  3. Za podanie návrhu sa súdny poplatok neplatí.

V prípade, ak sa návrh nepodal správne, obchodný register ho odmietne. V takom prípade je potrebné do 15 dní podať námietky a nedostatky kvalifikovane odstrániť.

Komplet manuál, ako to zvládnete svojpomocne a zdarma – kliknite na videonávod