+421 035 7731 283 info@revox.sk
Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je  30.09.2022

Obchodný register – povinnosť overiť resp. zapísať dátum narodenia a rodného čísla do OR je 30.09.2022

Novela obchodného zákonníka priniesla zmenu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 01.10.2020 majú povinnosť mať zapísané identifikačné údaje osôb t. j. rodného čísla alebo dátumu narodenia napr. u štatutárov, spoločníkov , prokuristov a iných osôb vedených v OR a to najneskôr do konca septembra 2022.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi malo povinnosť vykonať doplnenie identifikačných údajov automatizovane, najneskôr do 31. mája 2022.  Doplnenie údajov ALE NEBOLO KOREKTNÉ U VSETKÝCH SUBJEKTOV. Preto treba po 31.05.2022 overiť úplnosť údajov zapísaných osôb a u ktorých údaje nie sú dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu, budú MUSIEŤ subjekty požiadať o doplnenie údajov podaním samostatného návrhu na zápis.

Ak sa návrh bude týkať iba doplnenia týchto údajov, bude od poplatku oslobodený. Treba to stihnúť do 30.09.2022. V prípade, ak tieto údaje nebudú nahlásené ani do 30. septembra 2022, môže obchodný register uložiť konateľovi pokutu až do výšky 3 310 eur.

Podnikatelia môžu podávať návrhy na obchodný register už iba elektronicky, s použitím nového občianskeho preukazu (eID), čítačky a cez slovensko.sk.

  1. Ako prvé je potrebné stiahnuť a vyplniť príslušný návrhový formulár.
  2. Následne formulár opatrený  kvalifikovaným elektronickým podpisom odoslať cez slovensko.sk na obchodný register.
  3. Za podanie návrhu sa súdny poplatok neplatí.

V prípade, ak sa návrh nepodal správne, obchodný register ho odmietne. V takom prípade je potrebné do 15 dní podať námietky a nedostatky kvalifikovane odstrániť.

Komplet manuál, ako to zvládnete svojpomocne a zdarma – kliknite na videonávod

Elektronická komunikácia Finančnej správy bude od 1. januára 2022 s daňovými subjektami OBOJSMERNÁ a to prostredníctvom  Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

Elektronická komunikácia Finančnej správy bude od 1. januára 2022 s daňovými subjektami OBOJSMERNÁ a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im bude finančná správa zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, zabezpečené bude doručenie cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov ďalšie opatrenie, ktoré im uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. V súčasnosti naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti. Po novom sa už od 1.1. 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente. Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy.

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“ klientom dlh z minulosti a zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu. Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

zdroj : Finančná správa – klikni TU

SK.Digital prepošle elektronické schránky na email. 6 dôvodov prečo to nevyužívať

SK.Digital prepošle elektronické schránky na email. 6 dôvodov prečo to nevyužívať

Združenie Slovensko.Digital, ktoré sa snaží profilovať ako združenie IT odborníkov pripomienkujúcich štátne IT a informatizáciu spoločnosti, bude ponúkať vlastnú komerčnú službu. Pod označením GovBox bude ponúkať platenú službu, v rámci ktorej bude preposielať záujemcom z radov firiem správy prijaté do elektronickej schránky na bežný email. Službu sme analyzovali a identifikovali sme šesť dôvodov, pre ktoré užívatelia nemusia chcieť GovBox využívať respektíve prečo takáto služba nie je optimálna.

Zdroj: DSL.sk